امروز دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ ۱۸:۳۲

پلی اتیلن پارس الوند

تولیدکننده لوله های پلی اتیلن آبرسانی وآبیاری وروکش کابل نماینده لوله پلی اتیلن تهران
مالکیت

علی حیدری

بازرگانی و تجارت
  • ایران
گواهی های مدیریتی و استانداردها
  • تاییدیه جهاد کشاورزی
  • تاییدیه آب و خاک
انجمن ها

  • اتحادیه لوازم بهداشتی و ساختمان
  • انجمن صنفی تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن
  • انجمن شرکت های ساختمانی
  • انجمن شرکتهای پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران
  • انجمن شرکتهای مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو